Telefoon

+31 206948958

Email

info@balletstudiovandenende.nl

Openingstijden

Ma t/m Za

De oriëntatieklas is gericht op een brede talentontwikkeling. We bieden verschillende dans- en theaterelementen aan om meerdere talenten van de leerling aan bod te laten komen en hen de ruimte te geven deze talenten door te ontwikkelen.

De doelen van de orientatieklas:

 • Leerlingen presenteren hun talenten door het uitvoeren van verschillende dans- en spelopdrachten die opgezet zijn vanuit brede dans- en theaterelementen.
 • Leerlingen leren met én van elkaar, waardoor zij beste uit zichzelf en als danser halen door te werken aan danstechniek, expressie, samenwerkings- en individuele opdrachten.
 • Leerlingen zijn in staat tot het dragen en uitvoeren van meerdere activiteiten tijdens een optreden of voorstelling. Zij komen in aanmerking voor een actieve rol in de tussenstukken, bij het uitvoeren van kleinere rollen en het dansen van meerdere choreografieën.
 • Leerlingen beheersen meerdere dans- en speltechnieken waardoor zij in samenwerking met elkaar een opdracht of choreografie kunnen presenteren en uitvoeren.
 • De oriëntatieklassen kennen een programma van twee jaar. Gedurende de twee jaar blijven de leerlingen in deze groep waar zij na twee jaar de oriëntatieklas afsluiten met een actieve rol in de voorstelling van de school. Het 2-jarige programma loopt van seizoen ’22-’23 t/m ’23-’24. In september 2022 worden de laatste leerlingen geplaatst in de deze klas, vanaf juni 2024 stellen we de nieuwe klassen samen.

Waar werk je aan in oriëntatieklas 1?

 • Wekelijks 15 minuten klassiek ballet als basis van alle danstechnieken;
 • Focus op het versterken van spierkracht en lenigheid middels extra stretchen;
 • Theater- en spelopdrachten waar de aandacht ligt op de uitvoering en de presentatie;
 • Dansontwikkeling vanuit samenwerking en interactie met andere dansers in de ruimte;
 • Voortzetten van ontwikkeling vanuit verschillende dansstijlen als modern, jazz en ballet waar doelgerichte opdrachten aan bod komen die gericht zijn op de gecoördineerde, stilerende, organische en lyrische aspecten van dans;
 • Werken aan improvisatie en compositie ter bevordering van het omzetten van bewegingsmateriaal naar choreografie. Verschillende vormen als zwaar, licht, vloeiend, strak, gecontroleerd en vrij bewegen als ook het kunnen benoemen hiervan worden uitgewerkt;
 • Leerlingen krijgen ruimte voor het inbrengen van eigen creativiteit bij dans- en speloefeningen waar zij zelf invulling geven aan een opdracht vanuit gerichte doelen.
 • De gestelde doelen dragen bij aan de vaardigheden die gevraagd worden bij verschillende erkende vooropleidingen. Leerlingen hebben de mogelijkheid auditie te doen bij een van de vooropleidingen als de Nationale Balletacademie (NBA) of 5 O’Clock Class.

Waar werk je aan in oriëntatieklas 2?

 • Wekelijks 15-30 minuten technische oefeningen die vanuit verschillende dansstijlen worden aangeboden;
 • Focus op het versterken van conditie, spierkracht en lenigheid middels extra stretchen;
 • Improvisatie- en freestyle opdrachten ter voorbereiding op het dansen voor publiek;
 • Theater- en spelopdrachten waar de aandacht ligt op de uitvoering en de presentatie;
 • Voortzetten van ontwikkeling vanuit verschillende dansstijlen als hiphop, modern, jazz en ballet waar doelgerichte opdrachten aan bod komen die gericht zijn op de gecoördineerde, stilerende, organische en lyrische aspecten van dans;
 • Werken aan improvisatie en compositie ter bevordering van het omzetten van bewegingsmateriaal naar choreografie;
 • Werken aan eigen materiaal met aandacht voor muzikaliteit, formaties en het overbrengen van dans;
 • Aanleren van twee vaste choreografieën die gedurende het jaar kunnen worden getoond bij evenementen;
 • De gestelde doelen dragen bij aan de vaardigheden die gevraagd worden bij verschillende erkende vooropleidingen. Leerlingen kunnen vanuit deze basis auditie doen bij een van de vooropleidingen zoals de 5 O’Clock Class.

Wat wordt er van je verwacht in de oriëntatieklas?

 • Wekelijkse deelname aan de lessen is verplicht: Eens een verjaardagsfeestje missen hoort erbij, afwezigheid vanwege ziekte is vanzelfsprekend;
 • Een grote inzet en motivatie waar je open staat om het beste uit jezelf te halen door nieuwe dingen te proberen en te oefenen;
 • Talentontwikkeling gaat met vallen en opstaan; wanneer iets niet lukt zetten we door en zien we leren als een uitdaging;
 • Je danst in een team waardoor je een gezamenlijk belang hebt. Een open houding en vriendelijkheid staan voorop naar al je dansgenoten evenals het leren samenwerken met iedereen.

Overwegingen voor de ouder/verzorger:

 • Deelname is niet vanzelfsprekend en vrijblijvend. Leerlingen komen in aanmerking voor de klas nadat zij in een andere dansles op zijn gevallen door expressie, voorderingen in danstechniek en het dansplezier dat zij tonen.
 • Leerlingen worden door het docententeam uitgenodigd om twee lessen mee te draaien alvorens een beslissing wordt genomen over een eventuele plaatsing in de oriëntatieklas.
 • Twee keer per jaar wordt gericht geobserveerd hoe de leerling zich ontwikkelt in de oriëntatieklas. Het is verplicht om een tweede dansles naast de oriëntatieklas te volgen.
 • Deelname aan de klas brengt extra kosten met zich mee waar deze les wordt berekend als tweede of derde les. Het bedrag is afhankelijk van het reeds lopende lidmaatschap;
 • Deelname geldt voor het gehele seizoen en opzeggen voor deze klas is alleen aan het eind van een lesseizoen mogelijk;
 • De ouder tekent voor akkoord en toont een actieve medewerking bij deelname van een leerling in de oriëntatieklas;