Telefoon

+31 206948958

Email

info@balletstudiovandenende.nl

Openingstijden

Ma t/m Za

Kinderen voelen zich op jonge leeftijd al verbonden met muziek en tonen dit vanuit vrije expressie. Dans helpt kinderen bij het uiten van gevoelens en emoties. In een de balletles maken kinderen kennis met dans, muzikaliteit en het omgaan met andere kinderen.

Een goed ontwikkelde motoriek is niet het uitgangspunt om te starten met dansen. Iedereen kan leren dansen waar het op jonge leeftijd vooral gaat om dansplezier en het bevorderen van een goede fijne en grove motoriek in samenhang met muzikaliteit. Door het volgen van danslessen groeit de bewustwording van een juiste lichaamshouding en bevordert het de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen onderling.

De klassieke ballettechniek helpt beginnende dansers om zich vanuit de basis goed te kunnen voorbereiden op andere dansstijlen die zij in de toekomst mogelijk willen volgen.

Klassiek ballet >3 jaar

Klassiek ballet 3 t/m 5 jaar

In de lessen ballet startend met de leeftijd vanaf 3 jaar staat de klassieke ballettechniek nog niet volledig centraal. Algemene dansante vorming gaat vooraf aan de basis van de klassieke ballettechniek. In de lessen worden de bewegingen beeldend en thematisch vormgegeven waar de kinderen verschillende elementen leren van beginselen van ballet.

Er is aandacht voor improvisatie, eigen creativiteit, verbeelding in het dansen van een verhaal en het luisteren naar muziek. Hier wordt de basis gelegd van een bewuste lichaamshouding, bewegen in de ruimte en de verschillende danslagen. De ballettechniek komt terug in deze elementen waar uitvoering van de beweging hand in hand gaat met de verbeelding die op de leeftijd van 3 t/m 5 jaar nog zo belangrijk is.

Klassiek ballet 6 t/m 10 jaar

Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt de klassieke ballettechniek stapsgewijs uitgebreid met een basis waarin de leerlingen kennismaken met de terminologie van ballet. De bewuste lichaamshouding, coördinatie en muzikaliteit worden uitgebreid met gerichte oefeningen en feedback evenals het aanleren van opeenvolgende danspassen. Waar de oefeningen tot de leeftijd van 6 jaar zich afwisselen met improvisatie in relatie tot de basis van ballettechniek, loopt dit door naar het uitwerken van oefeningen aan de barre vanaf 7-jarige leeftijd. 

Eigen creativiteit vanuit improvisatie- en samenwerkingsoefeningen blijven van belang gezien kinderen in deze leeftijdscategorie van nature een grote behoefte hebben aan het vrij bewegen. Met het ouder worden wordt improviseren juist moeilijker, waardoor het juist goed is hier in te blijven ontwikkelen. Naast improvisatie met aandacht voor de verschillende danslagen wordt er gewerkt van sprong- en draaitechniek, combinaties over de diagonaal en stretching.

Klassiek ballet >6 jaar
Klassiek ballet >11 jaar

Klassiek ballet >10 jaar

Vanaf 10 jaar wordt de invulling van een balletles steeds technischer en worden de oefeningen aan de barre meer uitgebreid. Leerlingen die al langer dansen leren de verschillende basisoefeningen met elkaar te combineren met aandacht hoe de beweging vanuit het lichaam ingezet wordt. Toch zien we ook veel leerlingen die vanaf tienerleeftijd willen starten met ballet. Onze docenten weten goed te differentiëren in niveau om leerlingen door de basis van ballet te begeleiden. In 2021 is er een tienerklas voor >12 jaar opgericht voor leerlingen waar de basis van klassiek ballet verdiepend wordt aangeboden. Gezien de leerlingen in tienerleeftijd al een goede spanningsboog in concentratie hebben en de motorische ontwikkeling nog steeds mogelijkheden biedt, is de groei van de leerlingen in een les op beginnend niveau voortvarend.

Klassiek ballet >14 – 18 jaar

Wanneer leerlingen een goede basis hebben opgebouwd in de voorgaande jaren kunnen zij zich verder ontwikkelen in klassiek ballet. Vanaf de leeftijd van >14 jaar gaan het tempo en niveau een stuk omhoog en leren de leerlingen steeds meer van zichzelf te vragen in de uitvoering. Er wordt gericht aandacht besteed aan alle elementen die van belang zijn bij een les klassiek ballet en passen worden tot op gedetailleerd niveau uitgewerkt.

Het werken aan de barre, het adagio, draai- en sprongtechnieken, uitvoering au milieu en choreografie; alles komt aan bod. De tijdsduur van een les wordt naarmate de leeftijd omhoog gaat uitgebreid naar 75 minuten. Waardoor er ruimte ontstaat voor een start op spitzen. Dat gaat altijd in goed overleg met de docent. Er wordt gekeken naar de spierkracht, stabiliteit, voet- en enkelontwikkeling en na een controle van de voeten kan gestart worden met het dansen op spitzen. 

Klassiek ballet >15 jaar