• Klassiek ballet voor kinderen

 • Kinderen voelen zich op jonge leeftijd al verbonden met muziek en tonen vrije expressie. Dansen helpt kinderen bij het uiten van deze gevoelens en expressie. Het bevordert het lichaamsbewustzijn, de muzikaliteit en het omgaan met andere kinderen. Een goed ontwikkelde motoriek is niet het uitgangspunt om te starten met dansen. Door het geven van danslessen groeit de bewustwording van een juiste lichaamshouding en bevordert het de sociaal-emotionele ontwikkeling. De klassieke ballettechniek helpt beginnende dansers om zich vanuit de basis goed te kunnen voorbereiden op andere dansstijlen die zij in de toekomst mogelijk willen volgen.

   

 • Klassiek ballet 3 t/m 5 jaar

  In de lessen klassiek ballet startend met de leeftijd van 3 jaar staat de klassieke ballettechniek nog niet volledig centraal. Algemene dansante vorming gaat vooraf aan de basis van de klassiek ballettechniek. In de lessen worden de bewegingen beeldend vormgegeven en leren de kinderen verschillende elementen van deze dansstijl. Er is aandacht voor improvisatie, eigen creativiteit, verbeelding in het dansen van een verhaal en het luisteren naar muziek. Hier wordt de basis gelegd van een bewuste lichaamshouding, bewegen in de ruimte en de verschillende danslagen. De ballettechniek komt terug in deze elementen waar uitvoering van de beweging hand in hand gaat met de verbeelding die op de leeftijd van 3 t/m 5 jaar nog zo belangrijk is. 

 • Klassiek ballet 6 t/m 10 jaar

  Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt de klassieke ballettechniek langzaamaan uitgebreid met een basis waarin de leerlingen kennismaken met de terminologie van ballet. De bewuste lichaamshouding, coördinatie en muzikaliteit worden uitgebreid met gerichte oefeningen en feedback evenals het aanleren van opeenvolgende danspassen. Waar de oefeningen tot de leeftijd van 6 jaar zich afwisselen met improvisatie in relatie tot de basis van ballettechniek, loopt door naar het uitwerken van oefeningen aan de barre vanaf 7-jarige leeftijd. Eigen creativiteit vanuit improvisatie- en samenwerkingsoefeningen blijft van belang in de lessen gezien kinderen in deze leeftijdcategorie van nature een grote behoefte hebben aan het vrij bewegen. Door het geven van gerichte opdrachten werken zij meer aan het uitwerken van danscombinaties, over de diagonaal en vanuit de verschillend danslagen.

 • Klassiek ballet >10 jaar beginnend

  Sinds dit seizoen zijn wij een nieuwe les klassiek ballet gestart voor tieners. Waar de opbouw van bovenstaande jaren zorgen voor een goede basis, wordt er in deze les juist teruggegrepen op de basis van de klassieke ballettechniek. Gezien de leerlingen in deze leeftijd al een goede spanningsboog in concentratie hebben en de motorische ontwikkeling veel mogelijkheden biedt, is de groei van de leerlingen in deze les voortvarend. De leerlingen krijgen in deze les kennis van de terminologie en leren van en met elkaar de danstechniek onder de knie te krijgen. De docenten van deze lessen weten goed te differentiëren binnen de niveaus waar leerlingen reeds gestart zijn en gedurende het seizoen nog instromen. 

 • Klassiek ballet >12 - 18 jaar

  Wanneer leerlingen een goede basis hebben opgebouwd in de voorgaande jaren kunnen zij zich doorontwikkelen in klassiek ballet. Vanaf de leeftijd van 12+ jaar gaat het tempo en niveau een stuk omhoog en leren de leerlingen steeds meer van zichzelf te vragen in de uitvoering. Er wordt gericht aandacht besteed aan alle elementen die van belang zijn bij een les klassiek ballet en tot op gedetailleerd niveau uitgewerkt. Het werken aan de barre, het adagio, draai- en sprongtechnieken, uitvoering au milieu en choreografie; alles komt aan bod. De tijdsduur van een les wordt naarmate de leeftijd hoger wordt uitgebreid naar 75 minuten. Daarnaast is het in goed overleg met de docent en controle van de voeten mogelijk een start te maken met het dansen op spitzen.