• Online inschrijfformulier

  Versturen 

 • Algemene voorwaarden: 

  Het inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen is €12,50.

  Studenten krijgen 10% korting. 

  Ten behoeve van de betalingen is het seizoen verdeeld in 3 seizoenen:
  Periode september t/m december: betaling voor 15 september
  Periode januari t/m maart: betaling voor 15 januari
  Periode april t/m juni: betaling voor 15 april

  De cursist is het overeengekomen lesgeld verschuldigd aan Balletstudio van den Ende, ook als de lessen om welke reden dan ook niet (meer) gevolgd kunnen worden. 

  Heeft u een minimuminkomen? U kunt voor het lesgeld subsidie aanvragen bij het Jongerencultuurfonds

  Opzegging
  De inschrijving geldt voor het hele seizoen t/m juni 2016
  Tussentijdse opzegging is mogelijk uitsluitend schriftelijk met een opzegtermijn van twee kalendermaanden
  Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats